Landningssida/ Profileringssida

Vad är en landningssida/profileringssida?

En del är inte bekanta med vad en landningssida/profileringssida är och därför tänkte vi klara upp detta.

Det finns två olika typer av landningssidor/Profileringssidor. 
1. Landningssida/Profileringssida som man optimerar för att kunna rankas så högt upp så möjligt på sökmotorerna.
2. Landningssida/Profileringssida som besökare kommer till när de klickar på en annons. Till exempel Facebook, Instagram och Youtube.

Landningssida/Profileringssida är en typ av hemsida. Den består av endast en sida med ett enda budskap. Det kan vara exempelvis en ny produkt, en tjänst, kampanj etc.

Anledningar till varför man ska ha en landningssida:

Rätt målgrupp

En landningssida/profileringssida som är väl sökmotorsoptimerad kommer inte bara se till att generera mer trafik, utan kommer också nå ut till rätt målgrupp som sedan blir kunder.

Genererar konverteringar

Landningssidor/Profileringssidor är viktiga för om besökarna konverterar eller inte. För att så många som möjligt ska konvertera behöver landningssidan vara noga utformad. En landningssida/profileringssida gör även erbjudandet så attraktivt att den utvalda målgruppen inte kan vägra det.

Sökmotorsoptimerad
Landningssida/
Profileringssida

En landningssida/profileringssida är utformad så att besökaren enkelt ska få information om vad ditt företag och de tjänster eller produkter ni erbjuder. Denna typ av sida inkluderar lokal sökoptimering, vilket innebär att sidan blir synlig vid sökningar på särskilda ord och orter som passar in på ditt företag.

Landningssida
Profileringssida

Via CALL-TO-ACTION

Call to action, CTA, är något som ofta finns i meta descriptions i sökresultat men också på landningssidor/profileringssidor, då för att få besökarna att klicka vidare. Det är tillsägning till besökaren att agera på en uppmaning.

De finns där för att göra det tydligare för besökaren hur de ska röra sig på hemsidan. Målet med CTA är att leda besökaren dit du vill att den ska, men att besökaren ska lockas dit frivilligt.